Σότι Ιωάννου

 

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1989.

 

2007 - 2010: BA (Hons) Fine Art, Birmingham City University, Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκθέσεις

 

2007

Ομαδική ετήσια έκθεση, Aigaia School of Art & Design, Λευκωσία, Κύπρο

 

2010

Ομαδική ετήσια έκθεση, Final Year Exhibition, School of Art, Margaret Street, Birmingham City University, Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

 

 

 

"Η τέχνη πλάθεται μέσα από τα μάτια του θεατή.

Διεγείρει την σκέψη του και προβάλλει

τα συναισθήματά του."

2010 - present

2010 - present

10 Egypt Street ▪ CY – 1097 ▪ Nicosia ▪ Cyprus ▪  P.O.Box 22392 ▪ CY – 1521 ▪ Nicosia ▪ Cyprus 
Telephone: +357 22 676797 ▪ Facsimile: +357 22 676747 ▪ akamantis@akamantis.com ▪ www.akamantis.com

Privacy Statement and Policy