Τζούλι Μενελάου

 

Γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1966

 

 

1982 - 1985: Amersham College of Art & Design Buckinghamshire, Ηνωμένο Βασίλειο

1992 - 1993: Regents Academy London, Interior Design, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Εκθέσεις

 

2010

Ομαδική έκθεση, Dinos Café, Λεμεσό, Κύπρο

Ομαδική έκθεση, Dinos Café, Λεμεσό, Κύπρο

 

2014

Ομαδική έκθεση, Zante Restaurant, Τροόδος, Κύπρο

Ομαδική έκθεση» Lellos Art Point Exhibition», Landscapes (of) Peoples, Λεμεσό, Κύπρο  

 

2015

Ομαδική έκθεση «Technopolis20» ‘Woman and Art’ ,Πάφο,

Ομαδική Έκθεση, «Parallax Art Fair” Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο  

Ομαδική ετήσια έκθεση, “Νέοι Κύπριοι Δημιουργοί”,  εκθεσιακός  χώρος Ακαμαντίς,  Λευκωσία, Κύπρο

Ομαδική Έκθεση, Rouan Gallery ,Κύπρος

 

 

 

The origin of my work is closely related with the studies of human conditions and it is through

these observations that I meet myself and myself-expression. I believe that art flourishes

at the moment of human encounter where we come face to face with our true self.

I attempt to focus on the space that inhabits a pause whether this exists intentionally or unintentionally.

This kind of concentration helps me embody my emotional states more expressively.

I consider my work a mindful and conscious journey, acknowledging at the same

time its delicate and sometimes illusive importance.

 

I work in mostly oils and acrylics, I also work with textiles and ink. I welcome challenge and

adore the variety nature has to offer, linking some facts and rejecting others.

I have discovered subjects but they have also discovered me.

Inspired by the fine details of William Morris’s textiles, Theater and dance lead and inspire me.

Then all these come together to form a narrative for a new canvas. A weight of a gesture in space,

the principles of dance movement and the way in which light and space interact with the shadows

on the human form never cease to disappoint me.  Recurring images in my subconscious form

a kind of shorthand until I bring them to the canvas to metamorphosis into a visual language.

2010 - present

2010 - present

10 Egypt Street ▪ CY – 1097 ▪ Nicosia ▪ Cyprus ▪  P.O.Box 22392 ▪ CY – 1521 ▪ Nicosia ▪ Cyprus 
Telephone: +357 22 676797 ▪ Facsimile: +357 22 676747 ▪ akamantis@akamantis.com ▪ www.akamantis.com

Privacy Statement and Policy