Κυριάκος Μέφερης

 

Γεννήθηκε στην Λεμεσό, στις 07/07/1983

Εκθέσεις

 

2013

Ομαδική έκθεση, “Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου”, Οργανισμός Νεολαίας Λεμεσού, Λεμεσό, Κύπρο

 

2016

Ομαδική έκθεση, “Nicosia Art & Design Gathering”, Πύλη Αμμοχώστου, Λευκωσία, Κύπρο

Ομαδική έκθεση, “Επιμορφωτικά Κέντρα Λεμεσού”, Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, Λεμεσό, Κύπρο

Ομαδική 5η ετήσια έκθεση, “Τέχνη Δίχως Σύνορα”, Τρακασόλ Μαρίνα Λεμεσού, Λεμεσό, Κύπρο

Ομαδική 1η ετήσια έκθεση, “Art 4 All”, Πολυχώρος Ρόδι, Λεμεσό, Κύπρο

Ομαδική έκθεση, “Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου”, Οργανισμός Νεολαίας Λεμεσού, Λεμεσό, Κύπρο

Ομαδική έκθεση, “Τέχνη Δίχως Σύνορα-Pegasus Art Foundation”, “All Colours - Multiculture Art Festival”, Art Studio 55 (Πλατεία Ηρώων), Λεμεσό, Κύπρο

 

 

 

 

My inspiration is born from the pictures i see in my life as i live it and from my dreams, as well as photos that interest me.

My paintings describe the physical situation that i am into the moment i am painting them.

Every time i  face  a white canvas  a window opens into my inner world and i start to paint

Each one of my paintings is different depending on my feelings and mood at the moment i paint it,

there for each painting is unique and different from the other.

The materials i usually use are acrylic paints on canvas, oil paints and watercolours.

In some cases i use charcoals, inks and mosaics.

Most of my paintings have specific colors. As for example i’m using white and black.

Art, design and beautiful colors are an integral part of my life and i hope to remain

a source of strength to continue my work.

2010 - present

2010 - present

10 Egypt Street ▪ CY – 1097 ▪ Nicosia ▪ Cyprus ▪  P.O.Box 22392 ▪ CY – 1521 ▪ Nicosia ▪ Cyprus 
Telephone: +357 22 676797 ▪ Facsimile: +357 22 676747 ▪ akamantis@akamantis.com ▪ www.akamantis.com

Privacy Statement and Policy