Οδύσσεια Γεωργίου Τσελεπή

 

Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1989

 

 

2008 - 2014: Σχολή Καλών Τεχνών, στο Tμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

Εκθέσεις

Έχει λάβει μέρος σε πολλές Ομαδικές Εκθέσεις

 

2015

Πρώτη ατομική έκθεση, Art Privé ,Λευκωσία

2010 - present

2010 - present

10 Egypt Street ▪ CY – 1097 ▪ Nicosia ▪ Cyprus ▪  P.O.Box 22392 ▪ CY – 1521 ▪ Nicosia ▪ Cyprus 
Telephone: +357 22 676797 ▪ Facsimile: +357 22 676747 ▪ akamantis@akamantis.com ▪ www.akamantis.com

Privacy Statement and Policy