Ιωάννα Χειμώνα

Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1991

 

2014- 2016: MA Fine Art at Frederick University, Cyprus

2011- 2014: BA Fine Art at Oxford Brookes University, UK

2009- 2010: Foundation Studies in Art and Design at Oxford Brookes University, UK

Εκθέσεις

 

2014

Ομαδική έκθεση, ‘Play’, Oxford Brookes University Fine Art Degree Show, UK

Ομαδική έκθεση, ‘Replay’, Ovada Gallery, Oxford, UK

 

2015

Ομαδική έκθεση, ‘Rambling Forms’, Pancyprian Gymnasium Museums, Nicosia

 

2016

Ομαδική έκθεση, ‘Art and Wine Synergy’ project, Pafos 17

Ομαδική έκθεση, ‘Asterism’, Pharos Centre for Contemporary Art, Nicosia

 

 

 

Χρησιμοποιώ θραύσματα και ίχνη του παρελθόντος , ημερολόγια, γράμματα και καρτ ποστάλ

από ξεχασμένα οικογενειακά αρχεία και το χρονικό πλαίσιο προέλευσης τους,

αποτελούν για μένα τη βάση μιας ενδελεχούς ιστορικής έρευνας. Στοχεύω με

αυτό τον τρόπο στη δημιουργία μιας νέας αφήγησης, μιας φανταστικής περιπλάνησης

στο παρελθόν με απώτερο στόχο την αναδιαπραγμάτευση του. Με συναρπάζει

η δύναμη της φωτογραφίας και του ημερολογίου γιατί από τη μια πλευρά μπορούν

να υπενθυμίσουν το παρελθόν και από την άλλη αποτελούν πρόκληση για το

πώς μπορούν να αξιοποιηθούν στη σύγχρονη τέχνη. Καλούμαι να διαχειριστώ

πληροφορίες, σκέψεις και ερωτήματα για πράγματα που έχουν πια παρέλθει,

για άλλα που δεν έχουν συμβεί και για αυτά που έτυχαν φθοράς ή και αλλοίωσης

μέσα στο χρόνο. Το νόημα μιας ιστορικής πληροφορίας γίνεται αντιληπτό ως

διαμεσολάβηση. Τα κενά ενός αρχείου, οι αποσιωπήσεις, οι συνέχειες και ασυνέχειες του

, αποτελούν τους βασικούς άξονες της πρακτικής μου αλλά και τη βάση ερωτημάτων

που καλούμαι να απαντήσω. Στοχεύω με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία μιας νέας

αφήγησης, μιας περιπλάνησης στο παρελθόν μ απώτερο στόχο την ανα- διαπραγμάτευση του.

2010 - present

2010 - present

10 Egypt Street ▪ CY – 1097 ▪ Nicosia ▪ Cyprus ▪  P.O.Box 22392 ▪ CY – 1521 ▪ Nicosia ▪ Cyprus 
Telephone: +357 22 676797 ▪ Facsimile: +357 22 676747 ▪ akamantis@akamantis.com ▪ www.akamantis.com

Privacy Statement and Policy